กลับสู่หน้าหลัก

Thai Super Sauce เป็นบริษัทที่ผลิตซอสปรุงรสไข่เจียวสไตล์ไทย ตรา"เจียว" 
แห่งแรกในประเทศไทย
    จากแนวคิดที่ว่าไข่เจียวเป็นอาหารที่ทำงาย แต่ส่วนใหญ่ที่ทำกันมักจะมีรสชาติที่ทำออกมาไม่เหมือนกันในแต่ละครั้ง ทาง เชฟ "บอมบี้" จึงมีแนวคิดว่า อยากให้ไข่เจียวทุกจานที่ทำ ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทย หรือ ในทั่วทุกประเทศ เป็นรสชาติเดียวกัน โดยคงเอกลักษ์ของความเป็นรสชาติแบบไทยๆ ทางบริษัท จึงเริ่มพัฒนาสูตร ซอสปรุงรสไข่เจียวสไตล์ไทย ตรา" เจียว"ตั้งตีปี 2554 เป็นต้นมา และนำไปใช้กับแฟรนไชส์ "บอมบี้... เกิดมาเจียว" กว่า 400สาขาทั่วประเทศ จนเป็นที่นิยมต่อเนื่องมา กับบุคคลทั่วไปจนถึงปัจจุบัน
    กว่า 6 ปี ที่พัฒนาสูตร ซอสปรุงรสไข่เจียวสไตล์ไทย ตรา"เจียว" จนมาถึงวันนี้ เป้าหมาย
ของบริษัทคือทำการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศ AEC และยังทวีปอื่นๆ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
และทาง หจก.ไทยซูเปอร์ซอส ก็ยังคงไม่หยุดพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีสินค้าที่ออกมาอย่าง
ต่อเนื่อง ผมเชฟบอมบี้ ก็หวังว่าจะได้รับโอกาศที่จะผลิตสินค้าเพื่อให้เป็นที่กล่าวขวัญกับนา
นาประเทศ และหวังว่าผู้บริโภคจะให้การสนับสนุน ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของทางบริษัทต่อไป
                                                                         เชฟบอมบี้
                                                                     ไทยซูเปอร์ซอส