กลับสู่หน้าหลัก

ขันตอนและกระบวนการผลิตที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล
GMP HACCP HALAL สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย
.

ได้รับการรับลองGMP& HACCP 
จากสถาบันการรับลองมาตราฐานระดับ
สากล

ได้รับการรับลอง มาตรฐานจาก  
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย.

ผลิตด้วยเครื่องจักรทันสมัย

มีสต็อคเพียงพอต่อการส่งออก